Akt notarialny - co to takiego?

Tak jak wiele jest zawodów związanych z prawem, tak samo mnóstwo jest prawnych dokumentów. Wśród nich są akty notarialne. Co to takiego, do kogo się udać jeśli coś takiego potrzebujemy i kiedy jest to potrzebne?

Czym jest akt notarialny

Akt notarialny to dokument mający charakter dokumentu urzędowego. Jest poświadczeniem złożenia oświadczenia woli. Nie poświadcza jednak, że jest zgodne z prawdą.

Akty notarialne sporządza prawnik zwany notariuszem. Notariusz sporządza akt jeśli wymagają tego przepisy prawa lub taka jest wola stron. Dla swojej ważności pewne dokumenty muszą być sporządzane przez notariusza.

Dla których czynności zastrzeżona jest forma aktu notarialnego?

Czynności takich jest bardzo wiele. W prawie cywilnym to np:

– oświadczenie woli osoby, która nie może czytać;
– umowa o przeniesienie własności nieruchomości lub zrzeczenie się jej;
– przeniesienie użytkowania wieczystego;
– oświadczenie darczyńcy do momentu spełnienia świadczenia mającego wpływ na ważność umowy darowizny;
– umowy dotyczące spadku (zrzeczenia, działu, zbycia);

Formę aktu notarialnego można nadać również testamentowi czy wielu innym umowom.

W prawie spółek handlowych zastrzeżona jest forma aktu notarialnego dla umów różnego rodzaju spółek (z.o.o, komandytowa, partnerska, akcyjna) oraz statutu spółki akcyjnej.

Co powinien zawierać akt notarialny i czy można go unieważnić?

Akt notarialny powinien zawierać następujące informacje:

– data i godzina zapisana cyfrowo oraz słownie;
– miejsce sporządzenia aktu (wystarczy miejscowość);
– imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii lub dane zastępcy jeśli sporządza akt;
– dane osób fizycznych lub nazwa i siedziba osoby prawnej, firmy, przedstawicieli, pełnomocników i wszystkich osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
– oświadczenia stron z powołaniem się na okazane dokumenty przy akcie;
– na żądanie stron stwierdzenie faktów, okoliczości mających miejsce przy spisywaniu aktu;
– stwierdzenie odczytania aktu, przyjęcia i podpisu;
– podpisy wszystkich osób oraz notariusza oraz pieczęć z godłem państwowym;

Czy można unieważnić akt notarialny?

Akt notarialny to potwierdzenie dokonania czynności prawnej. Unieważnienie jest możliwe w oparciu o wady oświadczenia woli. Są one opisane w Kodeksie Cywilnym. Wady te to: brak świadomości lub swobody, pozorność oświadczenia woli, błąd istotny, zniekształcenie oświadczenia woli, podstęp oraz groźba.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here