Czy warto zlecić wniesienie pozwu o zapłatę prawnikowi

Codziennie rzesze przedsiębiorców jak i osób prywatnych decydują się na wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Ci pierwsi najczęściej występują o zapłatę faktury, ci drudzy o zwrot prywatnej pożyczki, zaliczki, zadatku. Wielu z nich udaje się w tym celu do kancelarii radcy prawnego lub adwokata. Czy ma to sens?

Oczywiście dochodzenie udokumentowanej należności na drodze sądowej a następnie w razie potrzeby w komorniczym postępowaniu egzekucyjnym jak najbardziej ma sens. Niektórzy zamiast tej stricte prawnej drogi wybierają opcję odzyskania długu przez firmę windykacyjną jednak skuteczność takich podmiotów jest generalnie niewysoka: http://pamietnikwindykatora.pl/skutecznosc-firm-windykacyjnych/. Dość zauważyć, że firmy windykacyjne nie posiadają uprawnień komornika. Wywierają presję psychologiczną na dłużnika która to presja (oby w granicach prawa) jednak czasem przynosi efekt i wierzyciel otrzymuje swą należność choć pomniejszoną o prowizję firmy windykacyjnej. Gdy jednak taka windykacja jest nieskuteczna, zwykle trzeba skorzystać z usługi komornika. Im prędzej tym lepiej gdyż czas zwykle działa na niekorzyść wierzyciela.

Komornik natomiast po prostu zajmuje wierzytelności (wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, należności u kontrahentów, nadpłatę podatków) przysługujące dłużnikowi, zajmuje ruchomości i nieruchomości które może zbyć by zaspokoić wierzyciela. Może się więc wydawać, że zlecenie wniesienia pozwu o zapłatę radcy prawnemu bądź adwokatowi to najkorzystniejsza opcja rozpoczęcia windykacji długu.

Tak bez wątpienia byłoby gdyby egzekucje komornicze w Polsce odznaczały się generalnie wysoką skutecznością a tak niestety nie jest: http://pamietnikwindykatora.pl/skutecznosc-egzekucji-komorniczych-czy-bac-sie-komornika/ Skuteczność egzekucji komorniczych na poziomie około 20% powinna wierzycielowi dać do myślenia nie tyle, czy jest sens korzystać z drogi sądowej i egzekucji komorniczej, co raczej czy jest sens zlecać wniesienie pozwu prawnikowi. Mamy oto statystyczne 80% prawdopodobieństwo tego, że nie odzyskamy nie tylko naszej należności ale też kosztów zastępstwa procesowego czyli właśnie kosztów radcy lub adwokata któremu zleciliśmy prowadzenie sprawy przed sądem. A mogą to być koszty niebagatelne; zależą od kwoty dochodzonej należności przy czym jeszcze nie słyszałem o takim prawniku który zgodziłby się pobrać je tylko w przypadku skutecznej egzekucji komorniczej. Najpóźniej po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego powód czyli wierzyciel zobowiązany jest zapłacić prawnikowi przynajmniej minimalną ustawową stawkę takich kosztów. Na przykład, gdy wartość przedmiotu sporu czyli dochodzonej należności mieści się w przedziale od 1500 do 5000 złotych, to minimalna stawka zastępstwa procesowego wynosi 900 złotych. Jednak już w przedziale wartości przedmiotu sporu od 5000 do 10000 złotych jest dwukrotnie wyższa czyli wynosi 1800 złotych i dalej, czym wyższa dochodzona należność tym wyższa minimalna stawka zastępstwa procesowego. Przy wartościach przedmiotu sporu powyżej 50000 złotych wynosi aż 25000 złotych.

Wierzyciele powinni jednak uświadomić sobie coś jeszcze a mianowicie to, że sporządzenie pozwu w takiej sprawie jak o zapłatę faktury czy zwrot pożyczki, zaliczki bądź zadatku, jest w swej istocie wręcz dziecinnie proste i zlecanie tego prawnikowi jest po prostu zbędne. W internecie można znaleźć mnóstwo formularzy i przykładowych pozwów tego typu, można też bezpłatnie poradzić się w punkcie informacyjnym w gmachu sądu. Co więcej, nawet w przypadku popełnienia błędów w pozwie, sąd wskaże je powodowi i wezwie do ich poprawienia. Praktycznie bezproblemowo więc powód niereprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika może uzyskać sądowy nakaz zapłaty i po uprawomocnieniu się tegoż, także samodzielnie i skutecznie może wnieść do komornika o egzekucję takiego nakazu.

Bywa jednak i tak, że dłużnik czyli pozwany odwołuje się od nakazu zapłaty. I dopiero wtedy zasadnym może być powierzenie dalszego prowadzenia sprawy prawnikowi o ile czujemy, że uporanie się z zarzutami sformułowanymi przez pozwanego wymaga pomocy profesjonalisty.

[Głosów:3    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here