Ile zarabia chirurg ogólny?

Wynagrodzenie chirurga ogólnego uzależnione jest od miejsca pracy, regionu, stażu oraz ilości dyżurów w miesiącu. Minimalne wynagrodzenie chirurga to 3600 zł. Średnia płaca specjalisty w chirurgii ogólnej wynosi 5000 złotych, ale wynagrodzenia sięgają nawet 40 000zł, w ten sposób wynagradzani są specjaliści, których praca jest dla szpitala najbardziej opłacalna, wykonujący procedury najlepiej wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czym zajmuje się chirurg ogólny?

Chirurg ogólny to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób i powikłań układu pokarmowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu moczowego, chorób innych tkanek jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz gruczołów: sutkowego, skóry, głowy oraz szyi, a także urazów, oparzeń, stanów nagłych i krytycznych. Istotne miejsce w pracy chirurga ogólnego zajmuje onkologia operacyjna,  zabiegowe leczenie nowotworów oraz transplantacja narządów. Chirurg ogólny leczy najbardziej popularne choroby. Bardziej szczegółowe zabiegi wykonują chirurdzy szczegółowi, którzy zajmują się konkretnym rejonem ciała. W pracy chirurga ogólnego konieczna jest doskonała znajomość i umiejętność oceny badań obrazowych: zdjęć rentgenowskich, badań USG, a także szczegółowych: tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Chirurg ogólny wykonuje większość procedur chirurgicznych. Po znieczuleniu ogólnym przeprowadza duże zabiegi, ale także drobne w anestezji miejscowej. Specjalista chirurg ogólny wykonuje głównie planowe zabiegi, jednakże fachowej pomocy udziela także w przypadku urazów oraz nagłych wypadków. Specjalizacja w chirurgii ogólnej łączy w sobie czynności z zakresu kardiochirurgii, torakochirurgii, gastrologii, ortopedii i innych. Zakres zabiegów na oddziałach chirurgicznych może być zróżnicowany w poszczególnych szpitalach. Duże ośrodki posiadają szerszą ofertę od mniejszych.

Jak zostać chirurgiem?

Chirurg ogólny posiada wiedzę w bardzo szerokim zakresie patologii chirurgicznej. Studia medyczne pozwalają na zdobycie bogatej wiedzy z zakresu biologii oraz chemii. Medycyna wymaga dużej ilości nauki ze względu na ogromną odpowiedzialność związaną z wykonywaniem zawodu lekarza. Z programem studiów związane są również liczne praktyki z różnych dziedzin medycyny. Po otrzymaniu dyplomu absolwenci medycyny uzyskują ograniczone prawo wykonywania zawodu, a następnie odbywają 13 miesięczny staż w placówce służby zdrowia. Staż zakończony jest lekarskim egzaminem państwowym. Lekarze specjalizujący się zobowiązani są do odbycia kursów specjalizacyjnych:

  • kurs wprowadzający, odbywający się w pierwszym roku kształcenia,
  • kurs doskonalący z chirurgii rekonstrukcji,
  • kurs doskonalący z leczenia oparzeń,
  • kurs doskonalący z chirurgii endokrynologicznej,
  • kurs doskonalący z zakresu skojarzonego leczenia nowotworów,
  • kurs doskonalący z zakresu HIV i AIDS,
  • kurs doskonalący z podstaw leczenia żywieniowego,
  • kurs doskonalący z ultrasonografii,
  • kurs doskonalący z mikrochirurgii,
  • kurs doskonalący z chirurgii transplantacyjnej.

Każdy kurs zakończony jest kolokwium. Lekarze specjalizujący się zobowiązani są do odbycia 12 staży, trwających łącznie 66 miesięcy. W trakcie specjalizacji lekarz kształci się również w zakresie wykonywania zabiegów i procedur medycznych, powinien wykonać samodzielnie w okresie szkolenia co najmniej 450 operacji, co potwierdzają kopie protokołów operacyjnych. Czas specjalizacji w chirurgii ogólnej wynosi 6 lat.

Chirurg ogólny – własna firma

Przepisy prawa dotyczące tworzenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej zawarte są w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lica 2004 roku. Akt ten zawiera definicję działalności regulowanych, do których zalicza się praktykę lekarską. Otworzenie gabinetu chirurgii ogólnej związane jest ze zdobyciem odpowiedniego wykształcenia i prawa wykonywania zawodu chirurga ogólnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal, który ma pełnić funkcję gabinetu, musi spełniać wszystkie normy oraz posiadać specjalistyczny sprzęt. Konieczne jest również otrzymanie pozytywnej decyzji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Specjalista chirurg ogólny musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę zawodową, aby mógł prowadzić własny gabinet prywatny, a także należeć do Okręgowej Izby Lekarskiej. Końcowym etapem zakładania prywatnej praktyki lekarskiej jest założenie własnej działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy, zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w przypadku wyboru podatku VAT wizyta w urzędzie skarbowym w celu złożenia zgłoszenia. W przypadku lekarzy prowadzących specjalistyczną indywidualną praktykę lekarską niezbędne jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ustawa o działalności leczniczej reguluje system obowiązkowych ubezpieczeń lekarskich. Zapisy Ustawy mają na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej specjalistom, którzy prowadzą praktykę lekarską. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności leczniczej.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here