praca

Wielu ludzi używa zamiennie takich terminów jak emigrant, imigrant i uchodźca. Różnice są znaczące i mają ogromny wpływ na jasność przekazywanych komunikatów między ludźmi. Emigrant to osoba, która decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania z różnych przyczyn. Imigrant bierze udział w imigracji, czyli przesiedlenia ludności, na przykład ze względu na niekorzystne zmiany polityczne. Uchodźca natomiast jest osobą, która była zmuszona opuścić swój kraj ze względu na prześladowania. Ogólną nazwę, którą możemy przyjąć dla tych terminów, to cudzoziemiec. Z dnia na dzień coraz łatwiej jest spotkać w naszym otoczeniu osoby, które choć nie są pochodzenia polskiego, podjęły decyzję o rozpoczęciu pracy właśnie w Polsce. Niezależnie od tego, czy jest to podyktowane sytuacją polityczną i ekonomiczną w ich kraju ojczystym, czy może zadecydowała chęć podniesienia jakości swojego życia. Według danych GUS opublikowanych w II kwartale 2021 roku informują nas o tym, że liczba pracujących w Polsce wynosi ponad 16,5 mln.

W Warszawie, największym pod względem powierzchni (517,2km2) i liczby ludności (1,765mln) polskim mieście, niemal codziennie pojawiają się nowe oferty pracy dla osób, które przybyły do nas z innego kraju w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia. Tylko w styczniu, na stronie internetowej jooble.org, pojawiło się ponad 190 ofert pracy. Wydawałoby się, że każdy jest w stanie znaleźć ofertę spójną z własnymi umiejętnościami i oczekiwaniami. Na pytanie ilu cudzoziemców pracuje w Warszawie, przychodzi z odpowiedzią Główny Urząd Statystyczny w Warszawie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Praca w stolicy, ze względu na zarobki wyższe niż w innych obszarach Polski, jest głównym celem emigrantów. Oni sami wyodrębniają takie korzyści jak satysfakcjonujące zarobki i atrakcyjne koszty życia w Polsce, rozwój kariery, budowanie bazy kontaktów (przyjaciele i rodzina).

Przeczytaj też: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Cudzoziemcy-pracujacy-w-Warszawie-informacje-8166260.html

Emigrant nie może w Polsce zarabiać mniej niż minimalna kwota 3010 złotych brutto. Dla porównania, na Ukrainie miesięczny dochód wynosi minimalnie 5000 hrywien, czyli w przybliżeniu 790 złotych. Pracując w Polsce, obywatel Ukrainy zarobi w ciągu miesiąca 381% kwoty, którą byłby w stanie zarobić w kraju ojczystym. Najczęściej przybywają do nas obywatele Ukrainy (około 635 tysięcy), Białorusi (około 67,7 tysięcy) i Wietnamu (około 30 tysięcy). Na dalszych pozycjach pod względem liczebności emigrantów znajduje się między innymi Azerbejdżan, Kazachstan, Tadżykistan, Nepal, Grecja. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy to Polacy są w pozycji emigranta, wyjeżdżając na przykład do Niemiec, Anglii, Stanów Zjednoczonych, a po czasie decydują się na powrót do ojczyzny. Takie decyzje to głównie wynik tęsknoty za rodziną i przyjaciółmi.

Ilu emigrantów jest w Warszawie?

W 2018 roku Warszawę zamieszkiwało 30 tysięcy cudzoziemców, a w 2019 roku ta liczba wzrosła do niemal 40 tysięcy. Można powiedzieć, że emigranci stanowią około 2,3% wszystkich mieszkańców Warszawy. Zdecydowana większość to osoby pracujące. Województwo mazowieckie zamieszkiwało w 2021 roku ponad 130 tysięcy emigrantów, na stałe lub tymczasowo. Obie wartości wciąż rosną. Aby osoba, która przybyła do Polski, mogła legalnie tutaj przebywać i pracować, musi posiadać kilka niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim tak zwany tytuł pobytowy, czyli wizę krajową ze specjalnym kodem 06, wizę Schengen (aktualnie w strefie Schengen jest 26 państw, a w tym 22 krajów z Unii Europejskiej). Jeśli cudzoziemiec pochodzi z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, musi posiadać także oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które wysyła pracodawca do urzędu pracy.

Jakiego rodzaju prace wykonują cudzoziemcy w Warszawie? Główny Urząd Statystyczny przedstawił 6 lat temu dane, według których Warszawa obfitowała w oferty pracy z zakresu budownictwa (12,85% zatrudnionych), rolnictwa i leśnictwa (12,7% zatrudnionych), usług administrowania (29,3% zatrudnionych). Pozostałe oferty były z zakresu pracy w branży hotelowej, do której zaliczamy również hostele. Dużym powodzeniem cieszyły się też oferty związane z usługami gastronomicznymi, przetwórstwem przemysłowym i handlu zarówno detalicznego, jak i hurtowego. Cudzoziemcy wykonują głównie prace, które mogą oni względnie szybko rozpocząć i zakończyć. Nie wymagają konkretnego wykształcenia, tak jak ukończenie studiów dziennikarskich przez dziennikarza, pedagogiki przez nauczyciela, kierunku lekarskiego i specjalizacji przez lekarza. Pracodawcy wybierają często wybierają emigrantów do zajęć, które polegają na pewnej powtarzalności, na przykład obsługa gości w hotelu.

Wnioski, jakie możemy wyciągnąć zarówno z danych GUS, jak i Urzędu Statystycznego, czy nawet Urzędu do Spraw cudzoziemców, mówią nam jasno o tym, że osoby, które wybierają nasz kraj z myślą o podjęciu pracy, mają istotny wpływ na to jak funkcjonuje nasz kraj. Dzięki nim nasze PKB jest w stanie wzrosnąć o około 60 mln złotych, ze względu na prawie milion osób spoza Polski, które zarejestrowane zostały w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here